Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 38.1 m²
 • 1.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 37 m²
 • 1.32 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 51.9 m²
 • 1.45 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36.8 m²
 • 1.15 tỷVND