Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 35.98 m²
 • 2.28 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 65.7 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 52.69 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 83.45 m²
 • 6.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66.63 m²
 • 3.6 tỷVND