Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 69.19 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 3.87 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 3.37 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 81.53 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 70.61 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70.96 m²
 • 3.4 tỷVND