Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.96 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 83.15 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 3.19 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70.96 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 93.32 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69.36 m²
 • 3.7 tỷVND