Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 9
 • 104.6 m²
 • 8.05 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.91 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 128.4 m²
 • 9.6 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 85 m²
 • 15.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 63 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 85 m²
 • 14.8 tỷVND