Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 71.7 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.7 m²
 • 6.35 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71.7 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54.5 m²
 • 4.89 tỷVND