Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 1.85 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.65 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 54.5 m²
 • 1.55 tỷVND