Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 59.6 m²
 • 18.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.3 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 128.56 m²
 • 15.82 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 41.4 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 2.5 tỷVND