Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 74.8 m²
 • 17.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 64.3 m²
 • 20 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 20 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 60 m²
 • 13.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 4.3 tỷVND