Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 99 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 99 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.2 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 99 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 113.8 m²
 • 22 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 294.9 m²
 • 41 tỷVND