Nhà đất lân cận

A
 • 357.9 m²
 • 17 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 84 m²
 • 4.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 84 m²
 • 5.4 tỷVND