Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 29.6 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 3.2 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 26.5 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 24 m²
 • 7.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 20.8 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30.1 m²
 • 12.5 tỷVND