Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 320 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 85.06 m²
 • 1.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97.5 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 161 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.2 tỷVND