Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97.5 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 161 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.2 tỷVND