Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 11 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 26.31 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 21 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 120 m²
 • 23 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 12 tỷVND