Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 140 m²
 • 21.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 360.17 m²
 • 109.76 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 293 m²
 • 79 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 19 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 139.54 m²
 • 24 tỷVND