Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 59.2 m²
 • 3.05 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 40.9 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 150.9 m²
 • 5.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 42.8 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 558 m²
 • 24 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 132 m²
 • 4.1 tỷVND