Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 1.83 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 61.32 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 97.09 m²
 • 3.75 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 1.25 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 1.95 tỷVND