Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 100.12 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.3 tỷVND