Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 2.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48.3 m²
 • 1.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.47 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 2.21 tỷVND
F
 • 1
 • 115 m²
 • 3.2 tỷVND