Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 74.57 m²
 • 5.56 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 5.95 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 32 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 2.3 tỷVND