Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 67 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.7 m²
 • 2.9 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 166.6 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 29.9 m²
 • 2.15 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 100 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 4.4 tỷVND