Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 145 m²
 • 13.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 9.4 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 186 m²
 • 19 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 9.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 202 m²
 • 15.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 145 m²
 • 11 tỷVND