Nhà đất lân cận

A
 • 462 m²
 • 20.8 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 51.4 m²
 • 5.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 31.5 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 7.8 tỷVND
E
 • 93 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.5 tỷVND