Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 82.58 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 152 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 154 m²
 • 18.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 1.9 tỷVND