Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 73.4 m²
 • 5.85 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 96.8 m²
 • 5.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 53.6 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 36.7 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 65.4 m²
 • 5.47 tỷVND