Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 16.92 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.49 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 12 m²
 • 1.48 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 5.5 tỷVND