Nhà đất lân cận

A
 • 85.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 48.2 m²
 • 3.95 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 66.7 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 50.9 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 107.3 m²
 • 5 tỷVND