Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80.2 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 52 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 73 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.8 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 66.8 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 81.3 m²
 • 3.98 tỷVND