Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 119.6 m²
 • 2 tỷVND
B
 • 73.6 m²
 • 2.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 84.2 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 50.1 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 69.7 m²
 • 3.5 tỷVND