Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 833 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 125 m²
 • 2.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 100 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 160 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 235.32 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 80 m²
 • 6.7 tỷVND