Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 95 m²
 • 7.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 100 m²
 • 4.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 125 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 127.1 m²
 • 4.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 833 m²
 • 5.7 tỷVND