Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 101 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 64.5 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 135 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 96.4 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 1 tỷVND
F
 • 90 m²
 • 3.2 tỷVND