Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82.2 m²
 • 4.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 86 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 132 m²
 • 17.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 56.2 m²
 • 1.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 2.05 tỷVND