Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 14 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 166 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 9
 • 7
 • 58.9 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 78.3 m²
 • 13.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.1 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 64 m²
 • 5.5 tỷVND