Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 105 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 84 m²
 • 2.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 56 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 54.6 m²
 • 6.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55.9 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84.1 m²
 • 8.7 tỷVND