Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 122.2 m²
 • 4.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 115 m²
 • 6.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 119 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 90 m²
 • 5.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 144 m²
 • 9.27 tỷVND