Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 39 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 128.2 m²
 • 12 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 97.5 m²
 • 7.6 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 29.6 m²
 • 2.75 tỷVND
E
 • 68.9 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 78.1 m²
 • 4.5 tỷVND