Nhà đất lân cận

A
 • 120 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 65 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.45 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 71.55 m²
 • 6.4 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 11.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 70.3 m²
 • 9.5 tỷVND