Nhà đất lân cận

A
 • 11
 • 10
 • 72.3 m²
 • 12.5 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 32.2 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 47.4 m²
 • 4.65 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 54.9 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 66.7 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 8
 • 9
 • 110 m²
 • 11.5 tỷVND