Nhà đất lân cận

A
 • 135.2 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 160 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 75 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 5
 • 2
 • 69.7 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 88.9 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 153.5 m²
 • 7.5 tỷVND