Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 69 m²
 • 1.1 tỷVND
C
 • 1269 m²
 • 11.2 tỷVND
D
 • 127.6 m²
 • 5.3 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 43.2 m²
 • 3.5 tỷVND