Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.6 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 421.5 m²
 • 42 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 90 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 87.7 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 61.9 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54.5 m²
 • 3.7 tỷVND