Nhà đất lân cận

A
 • 68.5 m²
 • 4.75 tỷVND
B
 • 50 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 7.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 80 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 62.95 m²
 • 4.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.25 tỷVND