Nhà đất lân cận

A
 • 63.7 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 63 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.42 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.16 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.57 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 1.8 tỷVND