Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 7.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 55 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 77 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 105 m²
 • 18 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 98 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 79.21 m²
 • 5 tỷVND