Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 80.3 m²
 • 4.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 121.5 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 87 m²
 • 3.98 tỷVND
D
Đã bán
 • 81.6 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 111.6 m²
 • 3.82 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 28.5 m²
 • 2.4 tỷVND