Nhà đất lân cận

A
 • 131.4 m²
 • 4.59 tỷVND
B
 • 86.3 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74.3 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 50.07 m²
 • 3.36 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74.3 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 97.45 m²
 • 9.02 tỷVND