Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 64.3 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 2.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 88.8 m²
 • 5.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 77 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.8 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 71 m²
 • 3.3 tỷVND