Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.6 m²
 • 3.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 48 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 81.4 m²
 • 9 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 42 m²
 • 4.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 157 m²
 • 16.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 56 m²
 • 4.38 tỷVND